ارائه درس مجازی کارآموزی داروخانه بیمارستانی

ارائه درس مجازی کارآموزی داروخانه بیمارستانی ویژه دانشجویان دکترای حرفه ای داروسازی* زمان ارائه: از 98/03/07 لغایت 98/04/31*

جهت مشاهده محتوای درسی، به پروفایل کاربری خود مراجعه نمائید.